מדיניות האיכות

מדיניותה המוצהרת של חברת "אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ" בתחום הייבוא, השיווק, המכירה, השירות וההפצה של מכשור, חומרים ותוכנות לתחומי המחקר המדעי, הרפואה והתעשייה היא להשיג ולקיים תדמית ומוניטין באיכות המוצרים ואיכות השירות שיעמידוה כארגון המוביל בתחום עיסוק זה, בקרב לקוחותיה הממשיים והפוטנציאליים ולשם כך הוקמה והוטמעה בחברה מערכת ניהול איכות על פי ת"י: ISO 9001:2015.

  • מדיניות החברה נקבעת ומונהגת ע"י הנהלתה הבכירה, ומטרתה העיקרית התמקדות באיכות המוצר והשירות, בצורכי הלקוח ובשביעות רצונו המלאה. זאת, תוך שמירה על רווחיות וחוסן כלכלי ובהתאמה ליעדים עסקיים וארגוניים, תוך מעורבות כלל העובדים בארגון, ניהול תהליכים ומשאבים, מדידה, ניטור וניתוח נתונים להבטחת תהליך בלתי פוסק של שיפור מתמיד ברמת האיכות והקטנת עלויות אי איכות, וכן פיתוח יחסים עם ספקים המבוססים על תועלת הדדית.
  • החברה תספק ללקוחותיה מוצרים ושירותים התואמים בצורה מיטבית לרצונותיהם, דרישותיהם המפורטות והמשתמעות וציפיותיהם, תוך השגת שביעות רצון גבוהה שתימדד מעת לעת.
  • החברה מחויבת ותפעל לעמידה בכל הדרישות החוזיות עם לקוחותיה, וכן בדרישות החוקים, התקנות והתקנים הישימים לפעילות החברה.
  • עובדי החברה מחויבים לנקוט בכל הדרכים האפשריות כדי להבטיח שיפור מתמיד ותהליך רצוף ומתמשך של טיוב ההיצע ללקוחות.
  • ליישום המדיניות תקצה ההנהלה את המשאבים הנחוצים, לרבות הדרכת עובדים וקבלני משנה, תיקבע יעדי איכות כמותיים ומדידים, תפעל לניהול ומזעור סיכונים, תבצע סקרים ומבדקים פנימיים בארגון ואצל קבלני משנה לבדיקת מידת יישום מערכת ניהול האיכות ובמטרה לקבוע את עמידת הארגון ביעדים והמטרות ומידת השיפור ותבצע פעילות מתקנת ומונעת לשיפור מתמיד בתחומים אלה.
  • מערכת ניהול האיכות תטייב את התהליכים הנוגעים לסביבת העבודה, לתקשורת הארגונית, לניהול קבלני המשנה, לבטיחות בעבודה ולאיכות הסביבה.
  • החברה תסקור את מדיניותה מעת לעת בהתאם לצרכיה המשתנים, האסטרטגיה שלה ויעדיה העסקיים.

כל הזכויות שמורות, אלדן בע"מ | תנאי שימוש באתר

עיצוב: VAZA | פיתוח: The Shark Lady